ارور ماشین ظرفشویی

فروردین ۱۸, ۱۳۹۷
ارور های ماشین ظرفشویی کنوود

ارور های ماشین ظرفشویی کنوود

F5 کد ارور کافی نبودن آب داخل دستگاه،ممکن است شیر آب بخوبی باز نباشد و یا برد مدار خراب است. F3 کد ارور مشکل در مسیر […]