ارور های ماشین ظرفشویی

فروردین ۱۸, ۱۳۹۷
ارور های ماشین ظرفشویی کنوود

ارور های ماشین ظرفشویی کنوود

F5 کد ارور کافی نبودن آب داخل دستگاه،ممکن است شیر آب بخوبی باز نباشد و یا برد مدار خراب است. F3 کد ارور مشکل در مسیر […]