اصطلاحات در لباسشویی

فروردین ۳۰, ۱۳۹۷
اصطلاحات کاربردی در لباسشویی

اصطلاحات کاربردی در لباسشویی

باید توجه شود که از تغیر ناگهانی دستورات بالا هنگام کار دستگاه اجتناب شود زیرا باعث ارور تایمر دستگاه می شود.تیم نانسا سرویس آماده خدمت رسانی […]