تعمیر پکیج در تهران

شهریور ۲۹, ۱۳۹۸

ارور ها و کد خطا های عمومی پکیج ها

E+1کد ارور دلیل =خطای فشار گاز راه حل(تماس با پرسنل نانسا سرویس جهت تعمیر پکیج حرارتی در تهران) ۱٫ابتدا باید ولوم را روی (آر)تنظیم کرده و […]