لباسشویی

شهریور ۱۹, ۱۳۹۸

اجزای اصلی و قطعات تشکیل دهنده ماشین لباسشویی

اجزا و قطعات الکتیریکی ماشین ظرف شویی در ابتدا بهتر است جهت تعمبر لباسشویی در تهران با همکاران ما در نانسا سرویس تماس حاصل فرمایید ۱_دوشاخه […]
فروردین ۳۰, ۱۳۹۷
اصطلاحات کاربردی در لباسشویی

اصطلاحات کاربردی در لباسشویی

باید توجه شود که از تغیر ناگهانی دستورات بالا هنگام کار دستگاه اجتناب شود زیرا باعث ارور تایمر دستگاه می شود.تیم نانسا سرویس آماده خدمت رسانی […]