گاز یخچال

فروردین ۷, ۱۳۹۷
اجزا اصلی تشکیل دهنده یخچال فریزر

اجزا اصلی تشکیل دهنده یخچال فریزر

کندانسور با همان رادیات خنک کننده طبیعت گاز های یخچال فریزر به گونه ای است که تا آماده حرکت داخل کندانسور شود مقداری حرارت به خود […]