ارورهای ماشین ظرفشویی فیریجیدر و کنمور و سامسونگ و پاکشوما و حایر

تفاوت لباسشویی گیربکسی و تسمه ای در چیست ؟
دسامبر 1, 2019
چند راهکار و پیشنهاد جهت عیب یابی سریع ماشین ظرفشویی
دسامبر 9, 2019

مقدمه

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی در تمامی صنایع،صنعت لوازم خانگی هم از غافله عقب نمانده و سعی در آپدیت خویش و رقابت در بازار های جهانی است.یکی از برند های مطرح در تولیدات صنایع لوازم خانگی برند فیریجیدر و کنمور و سامسونگ و پاکشوما و حایر می باشد . فیریجیدر و کنمور و سامسونگ و پاکشوما و حایر علی رغم ظاهر ساده و استفاده راحت در پشت پرده از طراحی پیچیده ای بهره برده است که علاوه بر داشتن توان بالا ذر تعمیرات این دستگاهه طراحان برند فیریجیدر و کنمور و سامسونگ و پاکشوما و حایر  برای راحتی در تشخیص نوع ایراد این برند از الگوریتم های نشان دهنده نوع ارور بر روی برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی فیریجیدر و کنمور و سامسونگ و پاکشوما و حایر بهره گرفته اند .یکی از مولفه های یم سرویس کار حرفه ای و کار کشته سرعت شخیص مورد ایراد گرفته و سرعت در تعمییر و رفع نمودن آن است زیرا در جوامع شهری مخصوص در کشور های توصعه یافته و در حال توصعه اکثر عموم مردم در حال کار کردن و فعالیت می باشند و زمانی که در خانه تشریف دارند زمان استراحت آنها است بنابر این یک سرویس کار باید عمل تعمیرات را به اتمام برساند .یکی از روش های تشخیص ایراد ماشین ظرفشویی خواندن نوع ارور نمایش داده شده در برد ماشین ظرفشویی است . هر ارور معنی خاص خوذ را دارد که تعمیر کاران و سروس کاران .شرکت نانسا سرویس با تفکیک و ترجمه علت بروز هر نوع اروری سعی بر این دارند تا علاوه بر آموزش این ارورر ها در سرعت تشخیص همکاران عزیز هنگام تعمیر بی افزایند

نانسا سرویس تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی در تبریز_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درارومیه_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درتهران_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درمشهد_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی دراصفهان_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درشیراز

ارور های ماشین ظرف شویی فیریجیدر

I10کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی فیریجیدر 

پروانه چرخش شناسایی نشده است-کنترل کننده جریان دریچه آب برسی شود

I20کد ارورنمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی فیریجیدر 

مقاومت و سیم کشی وپمپ تخلیه جهت عدم تخلییه آب برسی شود

I30کد ارورنمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی فیریجیدر 

خرابی از مدار برد الکتریک است _سیم کشی و پمپ تخلیه برسی شود

If0کد ارورنمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی فیریجیدر 

خرابی از مدار برد الکتریک است _سیم کشی و پمپ تخلیه برسی شود

I30کد ارورنمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی فیریجیدر 

یا دستگاه نشتی دارد یا آب بیش از حد ورودی کرده_کف ظرفشویی خراب است

I50کد ارورنمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی فیریجیدر 

عدم تخلیه

I60کد ارورنمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی فیریجیدر 

هیتر خراب است_مقدار اهم المنت چک شود_سنسور دما خراب است

ارور های ماشین ظرف شویی کنمور

کد ارور۱-۱نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

یک رله در پنل گیر کرده است

کد ارور۲-۱نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

قسمت های حافضه در نرم افزار خراب میباشد

کد ارور۱-۲نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

برد الکترونیک یک سوکت و کیلید گیر کرده اسذت

کد ارور ۲-۲ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

برد الکترونیکی با پنل کنترل ارطبات ندارد

کد ترور۱-۲ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

برد الکترونیکی با پنل کنترل ارطبات ندارد

کد ارور ۱-۳ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

سیم نیترمیستور خراب یا قطع است

کد ارور۲-۳ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

مدار تمیستور ظرفشویی دچار اتصال کوتاه شده است

کد ارور۳-۳ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

خرابی و ایراد owi

کد ارور۱-۴ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

موتور پمپ شستوشو و برد ارتباط ندارند

کد ارور۲-۴ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

خطای اتصال وشناسایی موتور پمپ شستوشو و برد الکتیکی

کد ارور۱-۵ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

قفل نشدن در

کد ارور۲-۵ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

در باز نمیشوئد

کد ارور۱-۶ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

ورود آب به داخل ظرف شویی توسط برد تشخیص داده نمیشود

کد ارور۲-۶ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

شیر برق مشکل الکترونیکی دارد

کد ارور۳-۶ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

پمپ آب کف یا هوا دارد

کد ارور۴-۶ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

باز بودن میکرو سوییچ شناور ظرفشویی

کد ارور۶-۶ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمورنمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

آب وروردی به ظرف شویی دارای دمای خیلی پایینی است

کد ارور۷-۶ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

فلومتر دچار خرابی یا قطعی است

کد ارور۸-۶ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

ارور از طرف شیر باز سختی گیر آب است

کد ارور۱-۷ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

المنت حرارتی استوپ زده _چک کردن سیم کشی مربوط

کد ارور۲-۷ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

خاموش بودن المنت حراراتی

کد ارور۱-۸ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

تخلیه آب به آرامی است

کد ارور۲-۸ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

پمپ تخلیه مشکل الکتریکی دارد و سیم کشی برسی شود

کد ارور۱-۹ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

موقعیت دایورتر توسط برد الکتریکی شناسایی نمیشود

کد ارور۲-۹ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

گیر کردن قطعه دایورتر

کد ارور۱-۱۰ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

دیسپنسر ظرفشویی مشکل الکتریکی دارد

کد ارور۲-۱۰ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

موتور وواکس تهویه مشکل الکتریکی پیدا کرده برسی شود

کد ارور ۳-۱۰ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

فن خشک ایراد دارد _سیم کشی برسی شود

ارور های ماشین ظرفشویی سامسونگ

Do1کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی سامسونگ

ارور شیر برق

Do2کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی سامسونگ

ارور پمپ تخلیه

Do3کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی سامسونگ

ارور گرماسازی ئ خشک کنی مخصوص عیتر

Do4کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی سامسونگ

ارور ترمیستور

Do5کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی سامسونگ

پمپ جریان کمی با کشش موتجح است

Do6کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی سامسونگ

پمپ جریان کمی زیاد میکشد

DO7کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی سامسونگ

نشتی آب در دستگاه زیر پمپ و محفظه نمک چک شود

DO8کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی سامسونگ

شیر برق دارای خطای متناوب است برسی _فشار آب و اهم سنجیده شود

D11کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی سامسونگ

ارور مبدل فشار

D12کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی سامسونگ

خرورج آب با خطا و ارور مواجه است

D13کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی سامسونگ

آب ودستگاه بیش از حد معین گرم شده است

نانسا سرویس تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی در تبریز_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درارومیه_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درتهران_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درمشهد_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی دراصفهان_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درشیراز

D14کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی کنمور

این ارور مربوط به ارور خرورجی و ورودی آب است

ارور های ماشین ظرفشویی پاکشوما

 E1کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی پاکشوما

ارور سوختکی موتور_سوکت سیم موتور چک شود_موتور قفل و استوپ کرده

E2کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی پاکشوما

هیدورسات خراب است_سیم کشی چک شود_برد خراب است

E3کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی پاکشوما

ترموسات خراب است_آب موجود در داخل زیادی گرم است

E4کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی پاکشوما

خطا و ارور مربوط به تخلیه آب میباشد که هم سیم کشی و هم مقاومت پمپ تخلیه برسی شود_احتمال سوختگی پمپ تخلیه_برد خراب است

E6کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی پاکشوما

خطا و ارور مربوط به تخلیه آب میباشد که هم سیم کشی و هم مقاومت پمپ تخلیه برسی شود_احتمال سوختگی پمپ تخلیه_برد

خراب است

ارور های ماشین ظرفشویی حایر

E2کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی حایر

ترموستات خراب است_سیم کشی چک شود _دمای داخل زیاداست_برد خراب است

E4کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی حایر

هیدروستات خراب است آب گیری یا کم یا زیاد است_سیم کشی چک شود_برد خراب است

E3کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی حایر

ارور تخلیه آب_پمپ تخلیه خراب است_مقاومت پمپ چک شود_سیم کشی برسی شود

EA\E8کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی حایر

ارور هیدروستات است یا آب کافی موجود نیست_شینگ و مخزن مخصوص چک شود_برد خراب است_اهم سنجیده شود

E5کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی حایر

خطا از سوییچ سنسور کف است و نشتی دارد_سیم کشی چک شود_برد خراب است

E7کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی حایر

بین برد و موتور پمپاز ارتباط قطع شده است_موتور تعویض شود_سیم کشی برسی شود_برد خراب است

E9کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ظرفشویی حایر

ارور مخصوص سوکت تایم تایمر_خرابی و گیر کردن موتور تایم ظرفشویی

نانسا سرویس تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی در تبریز_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درارومیه_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درتهران_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درمشهد_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی دراصفهان_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درشیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.