ارورهای ماشین ظرفشویی 6

تفاوت لباسشویی گیربکسی و تسمه ای در چیست ؟
دسامبر 1, 2019
چند راهکار و پیشنهاد جهت عیب یابی سریع ماشین ظرفشویی
دسامبر 9, 2019

ارور های ماشین ظرف شویی فیریجییدر

نانسا سرویس تعمیر ماشین ظرفشویی در تبریز_ تعمیر ماشین ظرفشویی در ارومیه_ تعمیر ماشین ظرفشویی در تهران_ تعمیر ماشین ظرفشویی در مشهد_ تعمیر ماشین ظرفشویی در شیراز_ تعمیر ماشین ظرفشویی در اصفهان

I10کد ارور

پروانه چرخش شناسایی نشده است-کنترل کننده جریان دریچه آب برسی شود

I20کد ارور

مقاومت و سیم کشی وپمپ تخلیه جهت عدم تخلییه آب برسی شود

I30کد ارور

خرابی از مدار برد الکتریک است _سیم کشی و پمپ تخلیه برسی شود

If0کد ارور

خرابی از مدار برد الکتریک است _سیم کشی و پمپ تخلیه برسی شود

I30کد ارور

یا دستگاه نشتی دارد یا آب بیش از حد ورودی کرده_کف ظرفشویی خراب است

I50کد ارور

عدم تخلیه

I60کد ارور

هیتر خراب است_مقدار اهم المنت چک شود_سنسور دما خراب است

ارور های ماشین ظرف شویی کنمور

کد ارور1-1

یک رله در پنل گیر کرده است

کد ارور2-1

قسمت های حافضه در نرم افزار خراب میباشد

کد ارور1-2

برد الکترونیک یک سوکت و کیلید گیر کرده اسذت

کد ارور 2-2

برد الکترونیکی با پنل کنترل ارطبات ندارد

کد ترور1-2

برد الکترونیکی با پنل کنترل ارطبات ندارد

کد ارور 1-3

سیم نیترمیستور خراب یا قطع است

کد ارور2-3

مدار تمیستور ظرفشویی دچار اتصال کوتاه شده است

کد ارور3-3

خرابی و ایراد owi

کد ارور1-4

موتور پمپ شستوشو و برد ارتباط ندارند

کد ارور2-4

خطای اتصال وشناسایی موتور پمپ شستوشو و برد الکتیکی

کد ارور1-5

قفل نشدن در

کد ارور2-5

در باز نمیشوئد

کد ارور1-6

ورود آب به داخل ظرف شویی توسط برد تشخیص داده نمیشود

کد ارور2-6

شیر برق مشکل الکترونیکی دارد

کد ارور3-6

پمپ آب کف یا هوا دارد

کد ارور4-6

باز بودن میکرو سوییچ شناور ظرفشویی

کد ارور6-6

آب وروردی به ظرف شویی دارای دمای خیلی پایینی است

کد ارور7-6

فلومتر دچار خرابی یا قطعی است

کد ارور8-6

ارور از طرف شیر باز سختی گیر آب است

کد ارور1-7

المنت حرارتی استوپ زده _چک کردن سیم کشی مربوط

کد ارور2-7

خاموش بودن المنت حراراتی

کد ارور1-8

تخلیه آب به آرامی است

کد ارور2-8

پمپ تخلیه مشکل الکتریکی دارد و سیم کشی برسی شود

کد ارور1-9

موقعیت دایورتر توسط برد الکتریکی شناسایی نمیشود

کد ارور2-9

گیر کردن قطعه دایورتر

کد ارور1-10

دیسپنسر ظرفشویی مشکل الکتریکی دارد

کد ارور2-10

موتور وواکس تهویه مشکل الکتریکی پیدا کرده برسی شود

کد ارور 3-10

فن خشک ایراد دارد _سیم کشی برسی شود

ارور های ماشین ظرفشویی سامسونگ

Do1کد ارور

ارور شیر برق

Do2کد ارور

ارور پمپ تخلیه

Do3کد ارور

ارور گرماسازی ئ خشک کنی مخصوص عیتر

Do4کد ارور

ارور ترمیستور

Do5کد ارور

پمپ جریان کمی با کشش موتجح است

Do6کد ارور

پمپ جریان کمی زیاد میکشد

DO7کد ارور

نشتی آب در دستگاه زیر پمپ و محفظه نمک چک شود

DO8کد ارور

شیر برق دارای خطای متناوب است برسی _فشار آب و اهم سنجیده شود

D11کد ارور

ارور مبدل فشار

D12کد ارور

خرورج آب با خطا و ارور مواجه است

D13کد ارور

آب ودستگاه بیش از حد معین گرم شده است

نانسا سرویس تعمیر ماشین ظرفشویی در تبریز_ تعمیر ماشین ظرفشویی در ارومیه_ تعمیر ماشین ظرفشویی در تهران_ تعمیر ماشین ظرفشویی در مشهد_ تعمیر ماشین ظرفشویی در شیراز_ تعمیر ماشین ظرفشویی در اصفهان

D14کد ارور

این ارور مربوط به ارور خرورجی و ورودی آب است

ارور های ماشین ظرفشویی پاکشوما

 E1کد ارور

ارور سوختکی موتور_سوکت سیم موتور چک شود_موتور قفل و استوپ کرده

E2کد ارور

هیدورسات خراب است_سیم کشی چک شود_برد خراب است

E3کد ارور

ترموسات خراب است_آب موجود در داخل زیادی گرم است

E4کد ارور

خطا و ارور مربوط به تخلیه آب میباشد که هم سیم کشی و هم مقاومت پمپ تخلیه برسی شود_احتمال سوختگی پمپ تخلیه_برد خراب است

E6کد ارور

خطا و ارور مربوط به تخلیه آب میباشد که هم سیم کشی و هم مقاومت پمپ تخلیه برسی شود_احتمال سوختگی پمپ تخلیه_برد

خراب است

ارور های ماشین ظرفشویی حایر

E2کد ارور

ترموستات خراب است_سیم کشی چک شود _دمای داخل زیاداست_برد خراب است

E4کد ارور

هیدروستات خراب است آب گیری یا کم یا زیاد است_سیم کشی چک شود_برد خراب است

E3کد ارور

ارور تخلیه آب_پمپ تخلیه خراب است_مقاومت پمپ چک شود_سیم کشی برسی شود

EA\E8کد ارور

ارور هیدروستات است یا آب کافی موجود نیست_شینگ و مخزن مخصوص چک شود_برد خراب است_اهم سنجیده شود

E5کد ارور

خطا از سوییچ سنسور کف است و نشتی دارد_سیم کشی چک شود_برد خراب است

E7کد ارور

بین برد و موتور پمپاز ارتباط قطع شده است_موتور تعویض شود_سیم کشی برسی شود_برد خراب است

E9کد ارور

ارور مخصوص سوکت تایم تایمر_خرابی و گیر کردن موتور تایم ظرفشویی

نانسا سرویس تعمیر ماشین ظرفشویی در تبریز_ تعمیر ماشین ظرفشویی در ارومیه_ تعمیر ماشین ظرفشویی در تهران_ تعمیر ماشین ظرفشویی در مشهد_ تعمیر ماشین ظرفشویی در شیراز_ تعمیر ماشین ظرفشویی در اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *