ارور های ماشین های ظرفشویی 2

ارور های ماشین های ظرفشویی
سپتامبر 12, 2019
ارور ها و کد خطا های عمومی پکیج ها
سپتامبر 20, 2019

ارور های ظرفشویی مجیک
E1کد ارور
درب دستگاه بیش از 10 دقیقه باز بوده است
E2کد ارور
اختلال در تامین آب و همچنین احتمال خرابی موتور
E3کد ارور
مشکل در تخلییه آب
E4کد ارور
یا آب ورودی اولییه بالای 85 درجه است یا در گرم کردن آب خطایی موجود است
E5کدارور
هیتر خراب است
E6کدارور
موتور دستگاه احتمالا آسیب دیده است
E7کد ارور
برد خراب است
E8کد ارور
موتور خراب است
E10کد ارور
شبکه ارتباطی دچار مشکل است
F1کد ارور
خرابی از طرف جریان سنج یا همان فلو سنج
F2کد ارور
یا آب کافی نیست یا هیدروستات خراب است
F3کد ارور
کف ماشین ظرف شویی نشتی دارد
F5کد ارور
یا المنت خراب است یا پایین بودن آب موجود
F6کد ارور
یاآب ورودی فشارش زیاد است یا شیر برق نشتی دارد
DRکد ارور
درب طرفشویی خراب است
TSکد ارور
اتصال کوتاه در ترمیستور
TOکد ارور
در مدل 6نفره ترمیستور قطع است و در بقییه مواردخراب است
ارور های ماشین ظرفشویی فاگور
F1کد ارور
بسته نبودن درب
F2کد ارور
آبی وارد ماشین ظرف شویی نمیشود
F3کدارور
عدم تخلییه آب
F4کد ارور
اب موجود سرریز میشود
F5کد ارور
اب موجود بیش از حد گرم میشود
F6کد ارور
عدم گرم کردم
F7کد ارور
دممای داخل دستگاه تشخیص داده نمیشود
F8کد ارور
آب ورودی فشار ندارد
F9کد ارور
دستگاه تراز نمیباشد
ارور های ماشین ظرفشویی برانت
D1کد ارور
مشکل در آب ورودی
D2کد ارور
عدم تخلیه
D3کد ارور
گرما یا کم است یا زیاد
D4کد ارور
دما یاکم است یا زیاد
D5کد ارور
موتور خطا میدهد
D6کد ارور
موتور خطا میدهد
D7کد ارور
اب سرریز میشود
D8کد ارور
آب پخش نمیشود
D11کد ارور
سنسور فشار خطا میدهد
D12کد ارور
پر کردن آب خطا دار است نیاز ب چک
D13کد ارور
خطای گرمایی
D14کد ارور
فیلتر گرمایی مسدود است( تماس با تعمیر کاران نانسا سرویس جهت نصب و راه اندازی ظرفشویی در تهران )

ارور های ماشین ظرفشویی فاگور
F1کد ارور
بسته نبودن درب
F2کد ارور
آبی وارد ماشین ظرف شویی نمیشود
F3کدارور
عدم تخلییه آب
F4کد ارور
اب موجود سرریز میشود
F5کد ارور
اب موجود بیش از حد گرم میشود
F6کد ارور
عدم گرم کردم
F7کد ارور
دممای داخل دستگاه تشخیص داده نمیشود
F8کد ارور
آب ورودی فشار ندارد
F9کد ارور
دستگاه تراز نمیباشد
ارور های ماشین ظرفشویی برانت
D1کد ارور
مشکل در آب ورودی
D2کد ارور
عدم تخلیه
D3کد ارور
گرما یا کم است یا زیاد
D4کد ارور
دما یاکم است یا زیاد
D5کد ارور
موتور خطا میدهد
D6کد ارور
موتور خطا میدهد
D7کد ارور
اب سرریز میشود
D8کد ارور
آب پخش نمیشود
D11کد ارور
سنسور فشار خطا میدهد
D12کد ارور
پر کردن آب خطا دار است نیاز ب چک
D13کد ارور
خطای گرمایی
D14کد ارور
فیلتر گرمایی مسدود است( تماس با تعمیر کاران نانسا سرویس جهت نصب و راه اندازی ظرفشویی در تهران )

ارور های ماشین ظرفشویی برانت
D1کد ارور
مشکل در آب ورودی
D2کد ارور
عدم تخلیه
D3کد ارور
گرما یا کم است یا زیاد
D4کد ارور
دما یاکم است یا زیاد
D5کد ارور
موتور خطا میدهد
D6کد ارور
موتور خطا میدهد
D7کد ارور
اب سرریز میشود
D8کد ارور
آب پخش نمیشود
D11کد ارور
سنسور فشار خطا میدهد
D12کد ارور
پر کردن آب خطا دار است نیاز ب چک
D13کد ارور
خطای گرمایی
D14کد ارور
فیلتر گرمایی مسدود است( تماس با تعمیر کاران نانسا سرویس جهت نصب و راه اندازی ظرفشویی در تهران )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *