ارور های ماشین های ظرفشویی ۲

ارور های ماشین های ظرفشویی
سپتامبر 12, 2019
ارور ها و کد خطا های عمومی پکیج ها
سپتامبر 20, 2019

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی در تمامی صنایع،صنعت لوازم خانگی هم از غافله عقب نمانده و سعی در آپدیت خویش و رقابت در بازار های جهانی است.یکی از برند های مطرح در تولیدات صنایع لوازم خانگی برند مجیک و فاگور و برانت می باشد .کنوود علی رغم ظاهر ساده و استفاده راحت در پشت پرده از طراحی پیچیده ای بهره برده است که علاوه بر داشتن توان بالا ذر تعمیرات این دستگاهه طراحان برند کنود برای راحتی در تشخیص نوع ایراد این برند از الگوریتم های نشان دهنده نوع ارور بر روی برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی مجیک و فاگور و برانت بهره گرفته اند .که تعمیر کاران و سروس کاران شرکت نانسا سرویس با تفکیک و ترجمه علت بروز هر نوع اروری سعی بر این دارند تا علاوه بر آموزش این ارورر ها در سرعت تشخیص همکاران عزیز هنگام تعمیر بی افزایند.

نانسا سرویس تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی در تبریز_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درارومیه_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درتهران_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درمشهد_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی دراصفهان_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درشیراز

ارور های ظرفشویی مجیک


E1کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
درب دستگاه بیش از ۱۰ دقیقه باز بوده است
E2کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
اختلال در تامین آب و همچنین احتمال خرابی موتور
E3کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
مشکل در تخلییه آب
E4کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
یا آب ورودی اولییه بالای ۸۵ درجه است یا در گرم کردن آب خطایی موجود است
E5کدارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
هیتر خراب است
E6کدارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
موتور دستگاه احتمالا آسیب دیده است
E7کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
برد خراب است
E8کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
موتور خراب است
E10کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
شبکه ارتباطی دچار مشکل است
F1کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
خرابی از طرف جریان سنج یا همان فلو سنج
F2کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
یا آب کافی نیست یا هیدروستات خراب است
F3کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
کف ماشین ظرف شویی نشتی دارد
F5کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
یا المنت خراب است یا پایین بودن آب موجود
F6کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
یاآب ورودی فشارش زیاد است یا شیر برق نشتی دارد
DRکد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
درب طرفشویی خراب است
TSکد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
اتصال کوتاه در ترمیستور
TOکد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
در مدل ۶نفره ترمیستور قطع است و در بقییه مواردخراب است
ارور های ماشین ظرفشویی فاگور
F1کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
بسته نبودن درب
F2کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
آبی وارد ماشین ظرف شویی نمیشود
F3کدارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
عدم تخلییه آب
F4کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
اب موجود سرریز میشود
F5کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
اب موجود بیش از حد گرم میشود
F6کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
عدم گرم کردم
F7کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
دممای داخل دستگاه تشخیص داده نمیشود
F8کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
آب ورودی فشار ندارد
F9کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
دستگاه تراز نمیباشد
ارور های ماشین ظرفشویی برانت
D1کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
مشکل در آب ورودی
D2کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
عدم تخلیه
D3کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
گرما یا کم است یا زیاد
D4کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
دما یاکم است یا زیاد
D5کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
موتور خطا میدهد
D6کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
موتور خطا میدهد
D7کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
اب سرریز میشود
D8کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
آب پخش نمیشود
D11کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
سنسور فشار خطا میدهد
D12کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
پر کردن آب خطا دار است نیاز ب چک
D13کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
خطای گرمایی
D14کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
فیلتر گرمایی مسدود است

 

ارور های ماشین ظرفشویی فاگور

نانسا سرویس تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی در تبریز_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درارومیه_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درتهران_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درمشهد_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی دراصفهان_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درشیراز


F1کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
بسته نبودن درب
F2کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
آبی وارد ماشین ظرف شویی نمیشود
F3کدارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
عدم تخلییه آب
F4کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
اب موجود سرریز میشود
F5کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
اب موجود بیش از حد گرم میشود
F6کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
عدم گرم کردم
F7کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
دممای داخل دستگاه تشخیص داده نمیشود
F8کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
آب ورودی فشار ندارد
F9کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
دستگاه تراز نمیباشد


ارور های ماشین ظرفشویی برانت


D1کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
مشکل در آب ورودی
D2کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
عدم تخلیه
D3کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
گرما یا کم است یا زیاد
D4کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
دما یاکم است یا زیاد
D5کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
موتور خطا میدهد
D6کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
موتور خطا میدهد
D7کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
اب سرریز میشود
D8کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
آب پخش نمیشود
D11کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
سنسور فشار خطا میدهد
D12کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
پر کردن آب خطا دار است نیاز ب چک
D13کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
خطای گرمایی
D14کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
فیلتر گرمایی مسدود است

ارور های ماشین ظرفشویی برانت


D1کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
مشکل در آب ورودی
D2کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
عدم تخلیه
D3کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
گرما یا کم است یا زیاد
D4کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
دما یاکم است یا زیاد
D5کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
موتور خطا میدهد
D6کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
موتور خطا میدهد
D7کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
اب سرریز میشود
D8کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
آب پخش نمیشود
D11کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
سنسور فشار خطا میدهد
D12کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
پر کردن آب خطا دار است نیاز ب چک
D13کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
خطای گرمایی
D14کد ارور_نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی
فیلتر گرمایی مسدود است

نانسا سرویس تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی در تبریز_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درارومیه_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درتهران_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درمشهد_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی دراصفهان_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درشیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.