ارور های ماشین های ظرفشویی

تعمیرات وعلت یابی خرابی کولرگازی۲
سپتامبر 11, 2019
ارور های ماشین های ظرفشویی ۲
سپتامبر 18, 2019

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی در تمامی صنایع،صنعت لوازم خانگی هم از غافله عقب نمانده و سعی در آپدیت خویش و رقابت در بازار های جهانی است.یکی از برند های مطرح در تولیدات صنایع لوازم خانگی برند کنوود می باشد .کنوود علی رغم ظاهر ساده و استفاده راحت در پشت پرده از طراحی پیچیده ای بهره برده است که علاوه بر داشتن توان بالا ذر تعمیرات این دستگاهه طراحان برند کنود برای راحتی در تشخیص نوع ایراد این برند از الگوریتم های نشان دهنده نوع ارور بر روی برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی کنود بهره گرفته اند .که تعمیر کاران و سروس کاران شرکت نانسا سرویس با تفکیک و ترجمه علت بروز هر نوع اروری سعی بر این دارند تا علاوه بر آموزش این ارورر ها در سرعت تشخیص همکاران عزیز هنگام تعمیر بی افزایند.

نانسا سرویس تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی در تبریز_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درارومیه_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درتهران_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درمشهد_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی دراصفهان_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درشیراز

ارور های ایمنی ماشین ظرفشویی کنوود


F5کد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
کافی نبودن آب داخل دستگاه ممکن است شیر آب بخوبی باز نباشد و یا برد مدار خراب است. F3کد ارور مشکل در مسیر ورودی آب دستگاه میباشدمدار دستگاه خراب استاکواستاپ ماشین ظرفشویی خراب است و مقاومت آن نیز باید چک شودشیر تغزیه نیز باید چک شود
F2کد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
عدم تخلییه درست ماشین ظرفشویی میباشداحتمال تا خوردگیه شیلنگ خوروجی کثیفی و مسدود بودن فیلتر ماشین ظرفشویی را خاموش روشن کنید و روی دستور مربوط اختیار کنید اگر دباره تین چنین شد مشکل سوختگی پمپ تخلیه استاحتمال خرابی مدار
F8کد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
مشکل در گرم کننده دستگاه هست و باید هیتر چک شودمقدار مقاومت هیتر چک باید گردد-ایراد داشتن مدار برد الکترونیک Fiکد ترور سریز و نشت به بیرون آب fEکد ارور مشکل ونقف فنی کارت الکتیریکی F7کد ارور دمای داخل دستگاه بالا میباشدسنسور دما خراب استبرد خراب است و تعمیر باید گردد F9کد ارور دستگاه نا متقارن است محل جای گیری مشکل دارد
F6کد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود(تماس با تعمیر کاران نانسا سرویس جهت نصب و راه اندازی ظرفشویی در تهران)
برد خراب استسنسور دما معیوب است ارورهای ماشین ظرفشویی الجی گلدیران iEکد ارور ورودی و تغزییه آب Eiکد ارور سوییچ کف نشت آب دارد Feکد ارور آبگیری بیش از حد دستگاه Teکد ارور هیتر ۱۲_۱۳ اهم میباشد Heکد ارور ارور هیتر دستگاه Oeکد ارور پمپ تخلیه خراب است LEکد ارور موتور قفل کرده است NEکد ارور تقسیم کننده اب ۱۲_۱۵نیز مشکل دارد ارور های ماشین ظرفشویی ال جی OEکد ارور مشکل در پمپ تخیه استمشکل در فییلتر تخلییه دتخل کابین استمشکل در شیلنگ تخلییه است FEکد ارور دستگاه بیش از حد آبگیری میکند iEکد ارور آب ورودی میباست کنترل گردد Eiکد ارور دستگاه نشتی آب دارد HEکد ارور دمای آب موجود باید کنتر شود احتمال پاییین بودن THکد ارور ترمیستور چک شود LE/CEکد ارور موتور تاخو خراب است( تماس با تعمیر کاران نانسا سرویس جهت نصب و راه اندازی ظرفشویی در تهران ) ارور های ماشیم ظرفشویی آریستونشولتز_آریستون
A01کد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
دستگاه از کف نشت دارد
A03کد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
دیر کردن زمان تخلیه
A04کد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
ترمیستور دستگاه خراب است
A05کد ارو_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
فیلتر های ظرفشویی دچار گرفتگی است
A06کد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
آب ورودی با کندی وارد میشود
A08کد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
دیر کردن زمان حرارتی
A09کد حرارتی_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
ایپرام دچار مشکل است
A10کد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
المت موجود خراب است
A11کد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
موتور شستوشو ارور داده است
A12کد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
نرمافزار مخصوص دستگاه شناسایی نمیشود
ارور های لباسشویی مجیک
E1کد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
درب دستگاه بیش از ۱۰ دقیقه باز بوده است
E2کد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
اختلال در تامین آب و همچنین احتمال خرابی موتور
E3کد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
مشکل در تخلییه آب
E4کد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
یا آب ورودی اولییه بالای ۸۵ درجه است یا در گرم کردن آب خطایی موجود است
E5کدارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
هیتر خراب است
E6کدارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
موتور دستگاه احتمالا آسیب دیده است
E7کد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
برد خراب است
E8کد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
موتور خراب است
E10کد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
شبکه ارتباطی دچار مشکل است
F1کد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
خرابی از طرف جریان سنج یا همان فلو سنج
F2کد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
یا آب کافی نیست یا هیدروستات خراب است
F3کد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
کف ماشین ظرف شویی نشتی دارد
F5کد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
یا المنت خراب است یا پایین بودن آب موجود
F6کد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
یاآب ورودی فشارش زیاد است یا شیر برق نشتی دارد
DRکد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
درب طرفشویی خراب است
TSکد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
اتصال کوتاه در ترمیستور
TOکد ارور_ نمایش داده شده در صفحه دیجیتالی ظرفشویی کنوود
در مدل ۶نفره ترمیستور قطع است و در بقییه مواردخراب است

نانسا سرویس تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی در تبریز_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درارومیه_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درتهران_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درمشهد_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی دراصفهان_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درشیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.