ارور های ماشین های ظرفشویی

تعمیرات و علت یابی خرابی کولر گازی
سپتامبر 11, 2019
ارور های ماشین های ظرفشویی 2
سپتامبر 18, 2019

ارور های ماشین ظرفشویی کنوود
F5کد ارور
کافی نبودن آب داخل دستگاه ممکن است شیر آب بخوبی باز نباشد و یا برد مدار خراب است. F3کد ارور مشکل در مسیر ورودی آب دستگاه میباشدمدار دستگاه خراب استاکواستاپ ماشین ظرفشویی خراب است و مقاومت آن نیز باید چک شودشیر تغزیه نیز باید چک شود
F2کد ارور
عدم تخلییه درست ماشین ظرفشویی میباشداحتمال تا خوردگیه شیلنگ خوروجی کثیفی و مسدود بودن فیلتر ماشین ظرفشویی را خاموش روشن کنید و روی دستور مربوط اختیار کنید اگر دباره تین چنین شد مشکل سوختگی پمپ تخلیه استاحتمال خرابی مدار
F8کد ارور
مشکل در گرم کننده دستگاه هست و باید هیتر چک شودمقدار مقاومت هیتر چک باید گردد-ایراد داشتن مدار برد الکترونیک Fiکد ترور سریز و نشت به بیرون آب fEکد ارور مشکل ونقف فنی کارت الکتیریکی F7کد ارور دمای داخل دستگاه بالا میباشدسنسور دما خراب استبرد خراب است و تعمیر باید گردد F9کد ارور دستگاه نا متقارن است محل جای گیری مشکل دارد
F6کد ارور(تماس با تعمیر کاران نانسا سرویس جهت نصب و راه اندازی ظرفشویی در تهران)
برد خراب استسنسور دما معیوب است ارورهای ماشین ظرفشویی الجی گلدیران iEکد ارور ورودی و تغزییه آب Eiکد ارور سوییچ کف نشت آب دارد Feکد ارور آبگیری بیش از حد دستگاه Teکد ارور هیتر ۱۲_۱۳ اهم میباشد Heکد ارور ارور هیتر دستگاه Oeکد ارور پمپ تخلیه خراب است LEکد ارور موتور قفل کرده است NEکد ارور تقسیم کننده اب ۱۲_۱۵نیز مشکل دارد ارور های ماشین ظرفشویی ال جی OEکد ارور مشکل در پمپ تخیه استمشکل در فییلتر تخلییه دتخل کابین استمشکل در شیلنگ تخلییه است FEکد ارور دستگاه بیش از حد آبگیری میکند iEکد ارور آب ورودی میباست کنترل گردد Eiکد ارور دستگاه نشتی آب دارد HEکد ارور دمای آب موجود باید کنتر شود احتمال پاییین بودن THکد ارور ترمیستور چک شود LE/CEکد ارور موتور تاخو خراب است( تماس با تعمیر کاران نانسا سرویس جهت نصب و راه اندازی ظرفشویی در تهران ) ارور های ماشیم ظرفشویی آریستونشولتز_آریستون
A01کد ارور
دستگاه از کف نشت دارد
A03کد ارور
دیر کردن زمان تخلیه
A04کد ارور
ترمیستور دستگاه خراب است
A05کد ارو
فیلتر های ظرفشویی دچار گرفتگی است
A06کد ارور
آب ورودی با کندی وارد میشود
A08کد ارور
دیر کردن زمان حرارتی
A09کد حرارتی
ایپرام دچار مشکل است
A10کد ارور
المت موجود خراب است
A11کد ارور
موتور شستوشو ارور داده است
A12کد ارور
نرمافزار مخصوص دستگاه شناسایی نمیشود
ارور های لباسشویی مجیک
E1کد ارور
درب دستگاه بیش از ۱۰ دقیقه باز بوده است
E2کد ارور
اختلال در تامین آب و همچنین احتمال خرابی موتور
E3کد ارور
مشکل در تخلییه آب
E4کد ارور
یا آب ورودی اولییه بالای ۸۵ درجه است یا در گرم کردن آب خطایی موجود است
E5کدارور
هیتر خراب است
E6کدارور
موتور دستگاه احتمالا آسیب دیده است
E7کد ارور
برد خراب است
E8کد ارور
موتور خراب است
E10کد ارور
شبکه ارتباطی دچار مشکل است
F1کد ارور
خرابی از طرف جریان سنج یا همان فلو سنج
F2کد ارور
یا آب کافی نیست یا هیدروستات خراب است
F3کد ارور
کف ماشین ظرف شویی نشتی دارد
F5کد ارور
یا المنت خراب است یا پایین بودن آب موجود
F6کد ارور
یاآب ورودی فشارش زیاد است یا شیر برق نشتی دارد
DRکد ارور
درب طرفشویی خراب است
TSکد ارور
اتصال کوتاه در ترمیستور
TOکد ارور
در مدل ۶نفره ترمیستور قطع است و در بقییه مواردخراب است( تماس با تعمیر کاران نانسا سرویس جهت نصب و راه اندازی ظرفشویی در تهران )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *