تعمیرات وعلت یابی خرابی کولرگازی۲

اجزای اصلی و قطعات تشکیل دهنده ماشین لباسشویی
سپتامبر 10, 2019
ارور های ماشین های ظرفشویی
سپتامبر 12, 2019

تیم نانسا سرویس آماده خدمت رسانی در زمینه تعمیر لوازم خانگی در تبریز به ویژه تعمیر کولر گازی در تبریز و نصب کولر گازی در تبریز برای همشهریان عزیز می باشد. تعمیر کولر گازی در ارومیه و تعمیر کولر گازی در تهران و تعمیر کولر گازی در مشهد و تعمیر کولر گازی در اصفهان و تعمیر کولر گازی در شیراز

کمپرسور استارت نمیکند و صدایی از آن به گوش نمیرسد


۱قطع ارتباط الکتریکی و قطع بودن شبکه
(کیلید روشن را بزنید و یکی از حالت های تهویه و رطوبت گیر و سرمایش و غیره را انتخاب بکنید
۲٫سوختگی فیوز
(فیوز باید تعویض گردد)
۳٫صحیح نبودن ارتباط درست نمیباشد احتمال قطعی یا ضعیفی برق منطقه وجود دارد
(سیم کشی را برسی و از اهم متر و تستر استفاده شود)
۴٫اورلود عمل کرده است 
(باید صبر کرد تا اورلود مدار را برقرار نماید اگر نیم سوز شده باشد باید سریعا تعویض شده بشود )
۵٫باز بودن ترموستات
(اگر ترموستات خراب است آن را تعویض نمایید ولی بهتر است صبر کنید تا تشخیص دهد چگونه عملکرد خود را با دما متناسب کند)


کمپرسور کار نمیکند ولی اورلود درحال فعالیت میباشد


۱٫ولتا پایین میباشد
(باید برسی و رفع اشکال شود_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۲٫نادرست بودن ارتباط الکتیریکی میان قطعات و اجزا
(برسی و اصلاح نمودن سیم کشی_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۳٫خازن استارت خراب میباشد
(خازن استارت باید تعویض دگردد_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۴٫باز بودن داعمی رله استارت
(رله استارت برسی و تعویض گردد_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۵٫کندانسور با فشار بالا روبه رو میباشد
(یا وکیوم کاملا صحیح انجام نشده و یا لوله کشی با زوایای دقیق نصب نشده و هر دلیل دیگر_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۶٫کمپرسور با شارژ گاز زیادی روبه رو میباشد
(بایستی گاز موجود در دستگاه کاهش یابد_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۷٫اشکال مکتنیکی در کمپرسور کولر گازی
(کمپرسور مذکور باید تعویض گردد_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)


کمپرسور شروع به کار میکند ولی با قطع و وصل شدن های مکرر رو به رو میباشد (تکرار اورلود های مکرر)


۱٫پایین بون ولتاژ برق مصرفی
(دلیل میتوان از برق منطقه باشد ولی باید برسی های مورد نیاز انجام گیرد_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۲٫معیوب بودن و خرابی های اورلود
(اورلود باید تعویض گردد_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۳٫با بالا بودن فشار رانشی روبه رو هستییم
(نیاز به حضور نانسا سرویس _ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۴٫با بالا بودن فشار ساکشن روبه رو هستیم
(_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۵٫ممکن است در سیم پیچی کمپرسور دچار اتصال کوتاه باشیم
(کمپرسور باید تعویض گردد_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)


دستگاه کولر گاز شروع به فعالیت میکند ولی در مقابل با قطع و وصلی های پی در پی روبه رو هستیم


۱٫مشکل در اورلود
(نباز به حضورافراد متخصص جهت تعمیر و نصب کولر گازی در تهران در نانسا سرویس و تعویضی قطعه_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۲٫مشکل در ترموستات
(نیاز به تنظیم کردن دارد زیرا در زنان عملکرد آن اختلاف زمانی وجود دارد_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۳٫اگر فشار بالا باشد باعث قطع شدن سیسنم میشود که اعم از ناکافی بودن جریان هوا و لضافی بودن شارژ و وکیوم غلط و وجود هوا در سیستم
(بایستی حجم هوا صفر شود در داخل لوله ها و هوای اطراف کمپرسور تعمین گردد و وکیوم برسی و با گیج درعدد ۶۰ رویت شود_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۴٫اگر با دچار مشکلاتی همچون نشتیه سوپاپ و ناکافی بودن گاز کمپرسور و مسدودی لوله مویین سیستم قطع میشود
(باید کمپرسور تعویض شود و میتوان شروع به نشتی یابی و شارژ گاز کرد و یا لوله مویین تعویض گردد


کمپرسور به طور داعم در حال کار کردن است و ترموستات واکنشی نداشته و کار نمیکند_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)


۱٫مبدر کولر گازی ناکافی میباشد
(باید وکیوم و نشتی یابی گردد و سپس شروع به شارژ کردن گاز بنماییم _ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۲٫کمرسور و پنل داخلی و لوله ها با گاز های تقطیر ناپذیری همچون هوا روبه رو میباشد
(باید کمپرسور وکیوم و شارژ مجدد شود_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۳٫اشکال در اانتخاب صحیح لوله مویین
(باید اندازه لوله مویین مطابق با کمرسور و سیستم باشد_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۴٫در و پنجره ها باز میباشد
(باید در و پنجره ها بسته شود_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۵٫اپراطور با یخ زدگی سطحی و کثیفی مواجح است
(برسی و چک شود_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۶٫فلتر ها مسدود میباشد
(فیلتر ها باید تعویض گردد_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۷٫قدرت دستگاه متناسب با مساحت و کاربری محیط نمیباشد
(با مشاوره از کارشناسان نانسا سرویس میتوان سیستم جدیدی را اختیار کرد_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۸٫بلوور نمیچرخد
(چک و رفع مشکل شود_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)


خازن کوتاه با سوختگی و اتصال کوتاه و بازی مسیر روبه رو میباشد


۱٫اشکال در قطع و وصلی رله
(پلاتین ها باید تمیز کاری شوند و در تکرار مجدد امر تویض باید گردد_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۲٫چند دلیل ب وجود و حضور طولانی مدت رله استارت در سیستم و مدار که میتوان به پایین بودن ولتاژ دستگاه و خانه و منطقه شک کرد و نیز میتواند رله در حال کار مناسب نباشد و با سوختگی همراه باشد
(رله خراب است و باید تعویض گردد و نیاز به پک و برسی بیشتر است_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۳٫دستگاه بصورت مداوم قطع و وصل میشود
(_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۴٫خازن کمپرسور دقیق منتخب نشده است
(انتخواب صحیح خازن_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)


خرابی خازن رانینگ در کولر گازی


۱٫خازن اختیار شده معیوب میباشد
(دقت در انتخواب صحیح خازن_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۲٫شبکه با بالا بودن ولتاژ روبه رو است
(_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)


رله دستگاه کولر گازی معیوب یا خراب میباشد


۱٫رله موجود نامناسب میباشد
(تعویض و انتخاب صحیح رله _ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۲٫وضعیت رله در حالتی نامناسب میباشد
(برسیه وضعیت نصبیه رله کولر گازی_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۳٫شبکه با نواسان ولتاژ روبه رو میباشد
(_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۴٫کولر گازی به طور ممتد قطع و وصل میشود
(_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۵٫خازن رانینگ نامناسب میباشد
(با خازن رانینگ مناسب تعویض شود_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)

ساکشن دچار رطوبت یا یخزدگی میباشد

۱٫لوله مویین به درستی منتخب نشده است
(انتخاب لوله مویین با طول بیشتر و قطر کمتر اختیار شود_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۲٫فن توپراتور غیر فعال میباشد
(_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۳٫زیاد بود گاز کمپرسور
(تخلیه و تنظیم روی ۶۰)
سطوح اپراتور کثیف و منبسط میباشد_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
(نیاز به تمیز کاری)


خط مایع دچار یخ زدگی و رطوبت میباشد


۱٫کثیف بودن درایر فیلتر
(نیاز به تعویض قطعه_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۲٫مبدر با کمبود شارژ روبه رو میباشد
(تنظیم شارژ گاز_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کئلز گازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)


صدا دهی اضافی کولر گازی


۱٫ارتعاش در لوله ها
(نیاز به نانسا سرویس_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کولرگازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۲٫کمپرسور و پنل داخلی به خوبی متصل نشده اند
(چفت کردن اتصالات_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کولرگازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۳٫کمپرسور مذکور صدا میدهد
(اگر نصب کمپرسور درست باشد میبایست کمپرسور نعویض گردد_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کولرگازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۴٫ضعف در بدنه و مرتعش بودن
(_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کولرگازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)


عدم استارت کمپرسور در حلت(پی اس دی)


۱٫ولتاژ شبکه با کمبود مواجح است
(نیاز به حضورافراد متخصص جهت تعمیر و نصب کولر گازی در تهران نانسا سرویس_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کولرگازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۲٫عدم تعادل فشار سیستم
(صبر بر ایجاد تعادل_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کولرگازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۳٫در حالت خاموشی فشار بالا در سیستم مشاهده میشود
(کنترل بر فشار و جلوگیری از عدم افزایش از۱۷۰به بالا)
۴٫خازن خراب است
(انتخاب خازن متناسب_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کولرگازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۵٫عدم عبور مناسب جریان از سیم ها
(تعویض کل سیم کشی_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کولرگازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)
۶٫هنگامی که کمپرسور استارت میکند افت فشار ناگهانی داریم
(_ باید سریعا با سرویس کاران نانسا سرویس تماس بگیرید تا در محل حضور یابند و نسبت به تعمیر کولرگازیی شما با کمترین قیمت اقدام نمایند)

پیستون چهار راه برقی در حالت میانی است ولی با انتخواب حالت های گرمایشی و سرمایشی با دمیده شدن گرما مواجح هستیم


۱٫لوله های مویین متصل شده به چهار راه مسدود شده
(نیاز به حضور نانسا سرویس)
۲٫سولونویید و لو وقتی که کاهش فشار داریم شروع به کار میکنند
(نیاز به نانسا سرویس برای تعمیر و نصب کولر گازی در تهران)
۳٫پایین بودن ولتاژ
(دلایل موسخ بر این امر پیگیری گردد)
۴٫پیستون شیر برقی در مسیر خود با گرفتگی مواجح است
(شیر برق مذکور تعویض باید گردد)

تیم نانسا سرویس آماده خدمت رسانی در زمینه تعمیر لوازم خانگی در تبریز به ویژه تعمیر کولر گازی در تبریز و نصب کولر گازی در تبریز برای همشهریان عزیز می باشد. تعمیر کولر گازی در ارومیه و تعمیر کولر گازی در تهران و تعمیر کولر گازی در مشهد و تعمیر کولر گازی در اصفهان و تعمیر کولر گازی در شیراز

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.