تعمیرات و علت یابی خرابی کولر گازی

اجزای اصلی و قطعات تشکیل دهنده ماشین لباسشویی
سپتامبر 10, 2019
ارور های ماشین های ظرفشویی
سپتامبر 12, 2019

هم وطن گرامی اگر سر رشته ای از تعمیر کولر گازی ندارید بهتر است با همکاران ما جهت نصب و تعمیر کولر گازی در تهران با همکاران ما در نانسا سرویس تماس حاصل فرمایید

کمپرسور استارت نمیکند و صدایی از آن به گوش نمیرسد
1قطع ارتباط الکتریکی و قطع بودن شبکه
(کیلید روشن را بزنید و یکی از حالت های تهویه و رطوبت گیر و سرمایش و غیره را انتخاب بکنید
2.سوختگی فیوز
(فیوز باید تعویض گردد)
3.صحیح نبودن ارتباط درست نمیباشد
(سیم کشی را برسی و ار اهم متر و تستر استفاده شود)
4.اورلود عمل کرده است
(باید صبر کرد تا اورلود مدار را برقرار نماید )
5.باز بودن ترموستات
(اگر ترموستات خراب است آن را تعویض نمایید ولی بهتر است صبر کنید تا تشخیص دهد چگونه عملکرد خود را با دما متناسب کند)
کمپرسور کار نمیکند ولی اورلود درحال فعالیت میباشد
1.ولتا پایین میباشد
(باید برسی و رفع اشکال شود)
2.نادرست بودن ارتباط الکتیریکی میان قطعات و اجزا
(برسی و اصلاح نمودن سیم کشی)
3.خازن استارت خراب میباشد
(خازن استارت باید تعویض دگردد
4.باز بودن داعمی رله استارت
(رله استارت برسی و تعویض گردد)
5.کندانسور با فشار بالا روبه رو میباشد
(یا وکیوم کاملا صحیح انجام نشده و یا لوله کشی با زوایای دقیق نصب نشده و هر دلیل دیگر)
6.کمپرسور با شارژ گاز زیادی روبه رو میباشد
(بایستی گاز موجود در دستگاه کاهش یابد)
7.اشکال مکتنیکی در کمپرسور کولر گازی
(کمپرسور مذکور باید تعویض گردد)
کمپرسور شروع به کار میکند ولی با قطع و وصل شدن های مکرر رو به رو میباشد (تکرار اورلود های مکرر)
1.پایین بون ولتاژ برق مصرفی
(دلیل میتوان از برق منطقه باشد ولی باید برسی های مورد نیاز انجام گیرد)
2.معیوب بودن و خرابی های اورلود
(اورلود باید تعویض گردد)
3.با بالا بودن فشار رانشی روبه رو هستییم
(نیاز به حضور نانسا سرویس )
4.با بالا بودن فشار ساکشن روبه رو هستیم
(نیاز به حضور نانسا سرویس)
5.ممکن است در سیم پیچی کمپرسور دچار اتصال کوتاه باشیم
(کمپرسور باید تعویض گردد)
دستگاه کولر گاز شروع به فعالیت میکند ولی در مقابل با قطع و وصلی های پی در پی روبه رو هستیم
1.مشکل در اورلود
(نباز به حضورافراد متخصص جهت تعمیر و نصب کولر گازی در تهران در نانسا سرویس و تعویضی قطعه)
2.مشکل در ترموستات
(نیاز به تنظیم کردن دارد زیرا در زنان عملکرد آن اختلاف زمانی وجود دارد)
3.اگر فشار بالا باشد باعث قطع شدن سیسنم میشود که اعم از ناکافی بودن جریان هوا و لضافی بودن شارژ و وکیوم غلط و وجود هوا در سیستم
(بایستی حجم هوا صفر شود در داخل لوله ها و هوای اطراف کمپرسور تعمین گردد و وکیوم برسی و با گیج درعدد 60 رویت شود)
4.اگر با دچار مشکلاتی همچون نشتیه سوپاپ و ناکافی بودن گاز کمپرسور و مسدودی لوله مویین سیستم قطع میشود
(باید کمپرسور تعویض شود و میتوان شروع به نشتی یابی و شارژ گاز کرد و یا لوله مویین تعویض گردد
کمپرسور به طور داعم در حال کار کردن است و ترموستات واکنشی نداشته و کار نمیکند
1.مبدر کولر گازی ناکافی میباشد
(باید وکیوم و نشتی یابی گردد و سپس شروع به شارژ کردن گاز بنماییم )
2.کمرسور و پنل داخلی و لوله ها با گاز های تقطیر ناپذیری همچون هوا روبه رو میباشد
(باید کمپرسور وکیوم و شارژ مجدد شود)
3.اشکال در اانتخاب صحیح لوله مویین
(باید اندازه لوله مویین مطابق با کمرسور و سیستم باشد)
4.در و پنجره ها باز میباشد
(باید در و پنجره ها بسته شود)
5.اپراطور با یخ زدگی سطحی و کثیفی مواجح است
(برسی و چک شود)
6.فلتر ها مسدود میباشد
(فیلتر ها باید تعویض گردد)
7.قدرت دستگاه متناسب با مساحت و کاربری محیط نمیباشد
(با مشاوره از کارشناسان نانسا سرویس میتوان سیستم جدیدی را اختیار کرد)
8.بلوور نمیچرخد
(چک و رفع مشکل شود)
خازن کوتاه با سوختگی و اتصال کوتاه و بازی مسیر روبه رو میباشد
1.اشکال در قطع و وصلی رله
(پلاتین ها باید تمیز کاری شوند و در تکرار مجدد امر تویض باید گردد)
2.چند دلیل ب وجود و حضور طولانی مدت رله استارت در سیستم و مدار که میتوان به پایین بودن ولتاژ دستگاه و خانه و منطقه شک کرد و نیز میتواند رله در حال کار مناسب نباشد و با سوختگی همراه باشد
(رله خراب است و باید تعویض گردد و نیاز به پک و برسی بیشتر است)
3.دستگاه بصورت مداوم قطع و وصل میشود
(چک کلی دستگاه توسط سرویس کاران)
4.خازن کمپرسور دقیق منتخب نشده است
(انتخواب صحیح خازن)
خرابی خازن رانینگ در کولر گازی
1.خازن اختیار شده معیوب میباشد
(دقت در انتخواب صحیح خازن)
2.شبکه با بالا بودن ولتاژ روبه رو است
(نیاز به نانسا سرویس)
رله دستگاه کولر گازی معیوب یا خراب میباشد
1.رله موجود نامناسب میباشد
(تعویض و انتخاب صحیح رله )
2.وضعیت رله در حالتی نامناسب میباشد
(برسیه وضعیت نصبیه رله کولر گازی)
3.شبکه با نواسان ولتاژ روبه رو میباشد
(نیاز به نانسا سرویس)
4.کولر گازی به طور ممتد قطع و وصل میشود
(نیاز به نانسا سرویس)
5.خازن رانینگ نامناسب میباشد
(با خازن رانینگ مناسب تعویض شود)
ساکشن دچار رطوبت یا یخزدگی میباشد
1.لوله مویین به درستی منتخب نشده است
(انتخاب لوله مویین با طول بیشتر و قطر کمتر اختیار شود)
2.فن توپراتور غیر فعال میباشد
(نیاز به نانسا سرویس)
3.زیاد بود گاز کمپرسور
(تخلیه و تنظیم روی 60)
سطوح اپراتور کثیف و منبسط میباشد
(نیاز به تمیز کاری)
خط مایع دچار یخ زدگی و رطوبت میباشد
1.کثیف بودن درایر فیلتر
(نیاز به تعویض قطعه)
2.مبدر با کمبود شارژ روبه رو میباشد
(تنظیم شارژ گاز)
صدا دهی اضافی کولر گازی
1.ارتعاش در لوله ها
(نیاز به نانسا سرویس)
2.کمپرسور و پنل داخلی به خوبی متصل نشده اند
(چفت کردن اتصالات)
3.کمپرسور مذکور صدا میدهد
(اگر نصب کمپرسور درست باشد میبایست کمپرسور نعویض گردد)
4.ضعف در بدنه و مرتعش بودن
(نیاز به نانسا سرویس)
عدم استارت کمپرسور در حلت(پی اس دی)
1.ولتاژ شبکه با کمبود مواجح است
(نیاز به حضورافراد متخصص جهت تعمیر و نصب کولر گازی در تهران نانسا سرویس)
2.عدم تعادل فشار سیستم
(صبر بر ایجاد تعادل)
3.در حالت خاموشی فشار بالا در سیستم مشاهده میشود
(کنترل بر فشار و جلوگیری از عدم افزایش از170به بالا)
4.خازن خراب است
(انتخاب خازن متناسب)
5.عدم عبور مناسب جریان از سیم ها
(تعویض کل سیم کشی)
6.هنگامی که کمپرسور استارت میکند افت فشار ناگهانی داریم
(نیاز به حضور نانسا سرویس)
پیستون چهار راه برقی در حالت میانی است ولی با انتخواب حالت های گرمایشی و سرمایشی با دمیده شدن گرما مواجح هستیم
1.لوله های مویین متصل شده به چهار راه مسدود شده
(نیاز به حضور نانسا سرویس)
2.سولونویید و لو وقتی که کاهش فشار داریم شروع به کار میکنند
(نیاز به نانسا سرویس برای تعمیر و نصب کولر گازی در تهران)
3.پایین بودن ولتاژ
(دلایل موسخ بر این امر پیگیری گردد)
4.پیستون شیر برقی در مسیر خود با گرفتگی مواجح است
(شیر برق مذکور تعویض باید گردد)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *