تعمیرات و علت یابی خرابی کولر گازی

اصطلاحات کاربردی در لباسشویی
اصطلاحات کاربردی در لباسشویی
آوریل 19, 2018
آموزش شارژ گاز یخچال فیریزر
سپتامبر 8, 2019
تعمیر کولر گازی

Air conditioner with toolbox and tools. Repair of air-conditioner concept. 3d

کمپرسور استارت نمی کند و صدایی از آن به گوش نمی رسد.

1-قطع ارتباط الکتریکی و قطع بودن شبکه

(کیلید روشن را بزنید و یکی از حالت های تهویه و رطوبت گیر و سرمایش و غیره را انتخاب بکنید)

2-سوختگی فیوز

(فیوز باید تعویض گردد)

3-صحیح نبودن ارتباط درست نمی باشد.

(سیم کشی را برسی و ار اهم متر و تستر استفاده شود)

4-اورلود عمل کرده است.

(باید صبر کرد تا اورلود مدار را برقرار نماید )

5-باز بودن ترموستات

(اگر ترموستات خراب است آن را تعویض نمایید ولی بهتر است صبر کنید تا تشخیص دهد چگونه عملکرد خود را با دما متناسب کند)

کمپرسور کار نمی کند ولی اورلود درحال فعالیت می باشد.

1-ولتا پایین می باشد.

(باید برسی و رفع اشکال شود)

2-نادرست بودن ارتباط الکتیریکی میان قطعات و اجزا

(برسی و اصلاح نمودن سیم کشی)

3-خازن استارت خراب می باشد.

(خازن استارت باید تعویض دگردد

4-باز بودن داعمی رله استارت

(رله استارت برسی و تعویض گردد)

5-کندانسور با فشار بالا روبه رو می باشد.

(یا وکیوم کاملا صحیح انجام نشده و یا لوله کشی با زوایای دقیق نصب نشده و هر دلیل دیگر)

6-کمپرسور با شارژ گاز زیادی روبه رو می باشد.

(بایستی گاز موجود در دستگاه کاهش یابد)

7-اشکال مکتنیکی در کمپرسور کولر گازی

(کمپرسور مذکور باید تعویض گردد)

کمپرسور شروع به کار می کند ولی با قطع و وصل شدن های مکرر رو به رو می باشد (تکرار اورلود های مکرر)

1-پایین بون ولتاژ برق مصرفی

(دلیل می توان از برق منطقه باشد ولی باید برسی های مورد نیاز انجام گیرد)

2-معیوب بودن و خرابی های اورلود

(اورلود باید تعویض گردد)

3-با بالا بودن فشار رانشی روبه رو هستیم.

(نیاز به حضور نانسا سرویس )

4-با بالا بودن فشار ساکشن روبه رو هستیم.

(نیاز به حضور نانسا سرویس)

5-ممکن است در سیم پیچی کمپرسور دچار اتصال کوتاه باشیم.

(کمپرسور باید تعویض گردد)

تعمیر کولر گازی

دستگاه کولر گاز شروع به فعالیت می کند ولی در مقابل با قطع و وصلی های پی در پی روبه رو هستیم.

1-مشکل در اورلود

(نباز به حضور نانسا سرویس و تعویضی قطعه)

2-مشکل در ترموستات

(نیاز به تنظیم کردن دارد زیرا در زنان عملکرد آن اختلاف زمانی وجود دارد)

3-اگر فشار بالا باشد باعث قطع شدن سیسنم می شود که اعم از ناکافی بودن جریان هوا و لضافی بودن شارژ و وکیوم غلط و وجود هوا در سیستم

(بایستی حجم هوا صفر شود در داخل لوله ها و هوای اطراف کمپرسور تعمین گردد و وکیوم برسی و با گیج درعدد 60 رویت شود)

4-اگر با دچار مشکلاتی همچون نشتیه سوپاپ و ناکافی بودن گاز کمپرسور و مسدودی لوله مویین سیستم قطع می شود.

(باید کمپرسور تعویض شود و می توان شروع به نشتی یابی و شارژ گاز کرد و یا لوله مویین تعویض گردد)

کمپرسور به طور داعم در حال کار کردن است و ترموستات واکنشی نداشته و کار نمی کند.

1-مبدر کولر گازی ناکافی میباشد

(باید وکیوم و نشتی یابی گردد و سپس شروع به شارژ کردن گاز بنماییم )

2-کمرسور و پنل داخلی و لوله ها با گاز های تقطیر ناپذیری همچون هوا روبه رو می باشد.

(باید کمپرسور وکیوم و شارژ مجدد شود)

3-اشکال در اانتخاب صحیح لوله مویین

(باید اندازه لوله مویین مطابق با کمرسور و سیستم باشد)

4-در و پنجره ها باز می باشد.

(باید در و پنجره ها بسته شود)

5-اپراطور با یخ زدگی سطحی و کثیفی مواجه است.

(برسی و چک شود)

6-فلتر ها مسدود می باشد.

(فیلتر ها باید تعویض گردد)

7-قدرت دستگاه متناسب با مساحت و کاربری محیط نمی باشد.

(با مشاوره از کارشناسان نانسا سرویس می توان سیستم جدیدی را اختیار کرد)

8-بلوور نمی چرخد.

(چک و رفع مشکل شود)

خازن کوتاه با سوختگی و اتصال کوتاه و بازی مسیر روبه رو می باشد.

1-اشکال در قطع و وصلی رله

(پلاتین ها باید تمیز کاری شوند و در تکرار مجدد امر تویض باید گردد)

2-چند دلیل ب وجود و حضور طولانی مدت رله استارت در سیستم و مدار که می توان به پایین بودن ولتاژ دستگاه و خانه و منطقه شک کرد و نیز می تواند رله در حال کار مناسب نباشد و با سوختگی همراه باشد.

(رله خراب است و باید تعویض گردد و نیاز به پک و برسی بیشتر است)

3-دستگاه بصورت مداوم قطع و وصل می شود.

(چک کلی دستگاه توسط سرویس کاران)

4-خازن کمپرسور دقیق منتخب نشده است.

(انتخواب صحیح خازن)

خرابی خازن رانینگ در کولر گازی

1-خازن اختیار شده معیوب می باشد.

(دقت در انتخواب صحیح خازن)

2-شبکه با بالا بودن ولتاژ روبه رو است.

(نیاز به نانسا سرویس)

رله دستگاه کولر گازی معیوب یا خراب می باشد.

1-رله موجود نامناسب می باشد.

(تعویض و انتخاب صحیح رله )

2-وضعیت رله در حالتی نامناسب می باشد.

(برسیه وضعیت نصبیه رله کولر گازی)

3-شبکه با نواسان ولتاژ روبه رو می باشد.

(نیاز به نانسا سرویس)

4-کولر گازی به طور ممتد قطع و وصل می شود.

(نیاز به نانسا سرویس)

5-خازن رانینگ نامناسب می باشد.

(با خازن رانینگ مناسب تعویض شود)

ساکشن دچار رطوبت یا یخزدگی می باشد.

1-لوله مویین به درستی منتخب نشده است.

(انتخاب لوله مویین با طول بیشتر و قطر کمتر اختیار شود)

2-فن توپراتور غیر فعال می باشد.

(نیاز به نانسا سرویس)

3-زیاد بود گاز کمپرسور

(تخلیه و تنظیم روی 60)

4-سطوح اپراتور کثیف  و منبسط می باشد.

(نیاز به تمیز کاری)

خط مایع دچار یخ زدگی و رطوبت می باشد.

1-کثیف بودن درایر فیلتر

(نیاز به تعویض قطعه)

2-مبدر با کمبود شارژ روبه رو می باشد.

(تنظیم شارژ گاز)

صدا دهی اضافی کولر گازی

1-ارتعاش در لوله ها

(نیاز به نانسا سرویس)

2-کمپرسور و پنل داخلی به خوبی متصل نشده اند.

(چفت کردن اتصالات)

3-کمپرسور مذکور صدا می دهد.

(اگر نصب کمپرسور درست باشد می بایست کمپرسور نعویض گردد)

4-ضعف در بدنه و مرتعش بودن

(نیاز به نانسا سرویس)

عدم استارت کمپرسور در حلت(پی اس دی)

1-ولتاژ شبکه با کمبود مواجه است.

(نیاز به نانسا سرویس)

2-عدم تعادل فشار سیستم

(صبر بر ایجاد تعادل)

3-در حالت خاموشی فشار بالا در سیستم مشاهده می شود.

(کنترل بر فشار و جلوگیری از عدم افزایش از170به بالا)

4-خازن خراب است.

(انتخاب خازن متناسب)

5-عدم عبور مناسب جریان از سیم ها

(تعویض کل سیم کشی)

6-هنگامی که کمپرسور استارت میکند افت فشار ناگهانی داریم.

(نیاز به حضور نانسا سرویس)

پیستون چهار راه برقی در حالت میانی است ولی با انتخواب حالت های گرمایشی و سرمایشی با دمیده شدن گرما مواجه هستیم.

1-لوله های مویین متصل شده به چهار راه مسدود شده

(نیاز به حضور نانسا سرویس)

2-سولونویید و لو وقتی که کاهش فشار داریم شروع به کار می کنند.

(نیاز به نانسا سرویس)

3-پایین بودن ولتاژ

(دلایل موسخ بر این امر پیگیری گردد)

4-پیستون شیر برقی در مسیر خود با گرفتگی مواجه است.

(شیر برق مذکور تعویض باید گردد)

تیم نانسا سرویس آماده خدمت رسانی در زمینه تعمیر لوازم خانگی در تبریز به ویژه تعمیر کولر گازی در تبریز و نصب کولر گازی در تبریز برای همشهریان عزیز می باشد.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *