سازه های نگهبان

تعمیر کولر گازی
پنج نشانه نیاز اسپلیت به تعمیر
جولای 3, 2021
ویژگی های ماشین لباسشویی
جولای 19, 2021


در بسیاری از پروژه های ساختمانی لازم است که زمین به صورتی خاکبرداری شود که جداره های آن قائم یا نزدیک به قائم باشد. این کار ممکن است به منظور احداث زیر زمین ، کانال ، منبع آب و .. صورت گیرد. فشار جانبی وارد بر این جداره ها ناشی از رانش خاک بر اثر وزن خود آن ، و نیز سر بار های (surcharge) احتمالی روی خاک کنار گود می باشد. این سربارها می توانند شامل خاک بالاتر از تراز افقی لبه ی گود ، ساختمان مجاور ، بارهای ناشی از بهره برداری از معابر مجاور و … باشند. به منظور جلوگیری از ریزش ترانشه و تبعات منفی احتمالی ناشی از این خاکبرداری ، سازه های موقتی را برای مهار ترانشه اجرا می کنند که به آن سازه های نگهبان ( (etaining structures;support systems

نانساسرویس مقاوم سازی ساختمان در تبریز

اهداف اصلی ایمن سازی جداره های گود با استفاده از سازه های نگهبان عبارتند از:

 حفظ جان انسانهای خارج و داخل گود ، حفظ اموال خارج و داخل گود و نیز فراهم آوردن شرایط امن و مطمئن برای اجرای کارمی باشد.

پایدارسازی جداره های گودبرداری به صورتها و روشهای مختلفی صورت می گیرد که از جمله آنها به روش های :

۱- روش مهار سازی

۲-روش دوخت به پشت

۳- روش دیواره ی دیافراگمی diaphragm wall) )

۴-روش مهار متقابل

۶-سپر کوبی

۷-روش خرپایی

روش مهار سازی AnKRAGE

در این روش ابتدا در حاشیه زمینی که قرار است گودبرداری شود، در فواصل معین چاههایی حفر

می کنیم. عمق این چاهها برابر با عمق گود به اضافه ی مقداری اضافه برای شمع بتنی انتهای تحتانی این چاهها است عمق این چاهک ها حداقل ۱/۳ برابر عمق گود بردای می باشد.

 پس از حفر چاهک ها در قسمت انتهایی چاهک آرماتور گذاری صورت می گیرد سپس داخل گود         پرو فیل هایی بسته به عمق گود و مشخصات خاک قرار داده   می شود . به منظور اتصال مناسب پروفیل ها به بتن داخل چاهک لازم است به پروفیل ها شاخک هایی از ناودانی نبشی و … جوش داده شود.

 _ پس از انجام مراحل فوق عملیات گود برداری به صورت مرحله به مرحله انجام میشود.پس از اولین مرحله از گود برداری در بدنه گود سوراخ هایی افقی یا مایل با قطر ۱۰ تا ۵ سانتی متر حفاری شده و در داخل سوراخ ها پس از قرار دادن میلگرد بتن تزریق می گردد. و میلگردها نیز به نحوه مناسبی به پروفیل ها مهار می شوند.

پس از انجام مراحل فوق جهت جلو گیری از ریزش خاک بین پروفیل هاباید بین آن ها رابه وسیله پانل های بتنی پیش ساخته چوبی و یا فلزیمهار مناسب انجام شود. یا می توان با ایجاد یک دیوار از شبکه آرماتور و سپس با پاشیدن بتن بر روی آن مانع از ریختن دیواره گود شویم.

دیوار دیافراگمی

۲-۳- روش دیواره ی دیافراگمیdiaphragm wall)  )
در این روش ابتدا به کمک دستگاه های حفاری ویژه محل دیوار نگهبان را حفر می کنیم. سپس به طور همزمان محل حفر شده را با گل بنتونیت(bentonite slurry  )

و سیمان پر می کنیم تا از ریزش خاک دیواره محل حفر شده جلوگیری شود. سپس قفسه ی آرماتور های دیوار نگهبان را، که از قبل ساخته و آماده کرده ایم، در داخل محل حفر شده ی دیوار جا می دهیم. آنگاه بتن ریزی دیوار را انجام می دهیم. بتن مصرفی معمولاً از نوع بتن روان و با کارآیی زیاد است.
مزایا و معایب

مزایای روش دیواره ی دیافراگمی
۱٫ سرعت اجرای کار بسیار زیاد است.
۲٫ درجه ی ایمنی کار بسیار زیاد است.
۳٫ دیوار دیافراگمی هم به عنوان سازه نگهبان گود رفتار می کند و هم در حین بهره برداری از آن به عنوان دیوار حایل استفاده می شود.
۴٫دیوار دیافراگمی به ویژه برای حفاری ها و گودهای با طول زیاد مناسب است.

– معایب روش دیواره ی دیافراگمی
۱٫ در احجام کم، هزینه ی اجرای کار بسیار زیاد است، ولی در احجام زیاد هزینه ی کلی کار می تواند از روشهای ساده تر کمتر تیز باشد.
۲٫ در این روش، دستگاه های حفاری مربوطه نیاز به فضای کار زیادتری دارند و در صورتی که از نظر فضای دو طرف دیواره محدودیت داشته باشیم، اجرای کار ناممکن خواهد بودو یا اینکه به سختی صورت می گیرد.
۳٫ در این روش به دستگاه های حفاری ویژه ای نیاز است.
۴٫ در این روش به نیروهای با تخصص بالا برای کار با دستگاه های مورد نظر و سایر موارد نیاز است.

روش دوخت به پشت (tie back) :

این روش، مشابهت زیادی به روش مهارسازی دارد. در این روش نیز حفاری را به صورت مرحله به مرحله و از بالا به پایین گود اجرا می کنیم.
در هر مرحله به کمک دستگاههای حفاری ویژه، چاهکهای افقی یا مایل در بدنه ی دیواره ی گود حفر می کنیم. سپس، درون این چاهکها کابلهای پیش تنیده قرار می دهیم و با تزریق بتن در انتهای چاهک، این کابلها را کاملاً در خاک مهار می کنیم. سپس کابلهای مزبور را به کمک جکهای ویژه ای می کشیم و انتهای بیرون آمده ی کابل را بر روی سطح جداره ی گودمهار می کنیم. آنگاه به درون چاهکهای مزبور بتن تزریق می کنیم. پس از سخت شدن بتن و کسب مقاومت کافی آن، کابلها را از جک آزاد می کنیم. این کار موجب آن می شود که نیروی پیش تنیدگی موجود در کابل خاک را فشرده سازد
روش مهار متقابلاین روش برای گودهای به عرض کم مناسب است. در این روش ابتدا در دو طرف گود، در فواصل معین از یکدیگر چاهکهایی را حفر می کنیم. طول این چاهکها برابر با عمق گود به اضافه ی مقداری اضافه تر حدود ۰٫۲۵ تا ۰٫۳۵ برابر عمق گود است. این عمق اضافه به منظور تأمین گیرداری انتهای تحتانی پروفیلهایی است که در چاهک قرار داده می شوند.                        
روش مهار متقابل

سپس در درون این چاهکها پروفیلهای فولادی یا… ، مطابق با محاسبات و نقشه های اجرایی، قرار می دهیم. طول این پروفیل ها را معمولاً به گونه ای در نظر می گیریم که انتهای فوقانی آنها تا حدی بالاتر ازتراز بالایی گود قرار گیرند.                                                        
آنگاه قسمت فوقانی هر دو پروفیل قائم متقابل مزبور را به کمک تیر ها یا خرپاهایی به یکدیگر متصل می کنیم. این کار موجب می شود که هر دو پروفیل قائم متقابل، به پایداری یکدیگر کمک کنند.                                                             
پس از آن، عملیات گودبرداری را به تدریج انجام می دهیم . در صورت لزوم، در نقاط دیگری از ارتفاع پروفیل های قائم نیز سیستم مهار متقابل را اجرا می کنیم.                                 
در صورتی که خاک خیلی ریزشی باشد باید در بین اعضای قائم از الوارهای چوبی یا اعضای مناسب دیگر استفاده کنیم.    

          نانساسرویس مقاوم سازی ساختمان در تبریز                                 
روش سپر کوبی

-در این روش، ابتدا در طرفین گود سپرهایی را می کوبیم. انجام کوبش به وسیله مخصوصی انجام می گیرد. پس از اتمام عملیات سپر کوبی خاک داخل گود برداشته می شودالبته باید دقت داشته باشید که  سپر ها با ید بیشتر از عمق گود برداری در خاک فرو روند تا فشار وارده از جانب خاک مجاور باعث واژگونی آن نشود.

   روش میخ کوبی (nailing  )

  مهار کششی نیلینگ معمولا از آرماتور های فولادی با قظر ۲۰ای ۴۰ میلیمتر استفاده می شود این آرماتور ها دون یک چال حفاری شده با قطر ۷۶ الی ۱۵۰قرار داده می شود و دور آن درون درون چال بتن تزریق می گردد فواصل بین مهار های کششی بین ۱ تا ۲ متر می باشد . استفاده از این روش در خاک های مناسب است که پس از برداشت اولین مرحله خاک برداری پایدار باشد و دیواره بتواند به صورت موقت پایدار بماند

مراحل اجرای نیلینگ

بعد از حفاری دیوار ها داخل سوراخ ها میل گرد گذاری شده و از قسمت انتهایی داخل سوراخ ها با بتن به شکل ثقلی پر می شود جهت پر کردن سوراخ ها با بتن مخصوص لوله هایی به میلگرد ها متصل شده و پس از قرار دادن میلگردها داخل محل های حفاری شده بتن به وسیله این لوله ها وارد سوراخ می گردد.بعد از مراحل فوق بر روی دیوار ها شبکه های فولا دی قرار گرفته و صفحاتی بر روی میلگرد ها بسته شده و به وسیله مهره این صفحات و میلگرد ها روی دیوار گود ثابت می شوند

 سپس با استفاده از سیستم بتن پاششی (شاتکریت )یک پوشش موقت بر روی دیوار ا ایجاد می گردد.

روش خرپا

  این روش یکی از مناسب ترین و متداول ترین روش های اجرای ساز نگهبان در مناطق شهری می باشداجرای آن ساده بوده و نیاز به تجهیزات و تخصص بالایی نداردو در عین حال قابلیت انعطاف پذیری زیادی از نظر اجرا و شرایط مختلف دارد

مراحل اجرای این روش عبارت اند از :

۱-حفر چاه هایی به عمق های مشخص در مجاورت دیواره گود

۲ -آرماتور بندی درون شمع (بصورت شبکه اسپیرال )

۳ -اجرای عضو قایم خرپا به ارتفاع h

۴-  بتن ریزی شمع

اجرای خرپا

۵ -خاک برداری باشیب ایمن جداره گود

۶ – اجرای فونداسیون پای عضو مایل (به صورت مربع )

۷ – اجرای عضو مایل خرپا

مزایا

برای عموم گود های واقع در مناطق شهری مناسب است

از نظر اجرا در شرایط مختلف قابلیت انعطاف زیادی دارد

امکان استفاده مجدد از خر پا وجود دارد

ساده است و به تخصص و دستگاه زیادی نیاز ندارد

معایب

سرعت اجرا در مقایسه با روش های پیشرفته تر نسبتا کم تر است

خرپا ها جاگیر هستند

احتمال الزامی بودن برخی از خاک ها با روش های دستی وجود دارد

نانساسرویس مقاوم سازی ساختمان در تبریز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *