کد ارور ماشین ظرفشویی آاگ و الکترولوکس و بکو 

اصطلاحات نوین ماشین لباسشویی
چند عیب متداول لباسشویی
نوامبر 28, 2019
ارور ظرفشویی زیمنس و جنرال الکتریک و ویرپول
نوامبر 30, 2019

مقدمه

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی در تمامی صنایع،صنعت لوازم خانگی هم از غافله عقب نمانده و سعی در آپدیت خویش و رقابت در بازار های جهانی است.یکی از برند های مطرح در تولیدات صنایع لوازم خانگی برند آاگ و الکترولوکس و بکو  می باشد . آاگ و الکترولوکس و بکو علی رغم ظاهر ساده و استفاده راحت در پشت پرده از طراحی پیچیده ای بهره برده است که علاوه بر داشتن توان بالا ذر تعمیرات این دستگاهه طراحان برند آاگ و الکترولوکس و بکو  برای راحتی در تشخیص نوع ایراد این برند از الگوریتم های نشان دهنده نوع ارور بر روی برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی آاگ و الکترولوکس و بکوبهره گرفته اند .یکی از مولفه های یم سرویس کار حرفه ای و کار کشته سرعت شخیص مورد ایراد گرفته و سرعت در تعمییر و رفع نمودن آن است زیرا در جوامع شهری مخصوص در کشور های توصعه یافته و در حال توصعه اکثر عموم مردم در حال کار کردن و فعالیت می باشند و زمانی که در خانه تشریف دارند زمان استراحت آنها است بنابر این یک سرویس کار باید عمل تعمیرات را به اتمام برساند .یکی از روش های تشخیص ایراد ماشین ظرفشویی خواندن نوع ارور نمایش داده شده در برد ماشین ظرفشویی است . هر ارور معنی خاص خوذ را دارد که تعمیر کاران و سروس کاران شرکت نانسا سرویس با تفکیک و ترجمه علت بروز هر نوع اروری سعی بر این دارند تا علاوه بر آموزش این ارورر ها در سرعت تشخیص همکاران عزیز هنگام تعمیر بی افزایند.

نانسا سرویس تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی در تبریز_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درارومیه_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درتهران_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درمشهد_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی دراصفهان_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درشیراز

ارورهای  ماشین ظرفشویی آاگ

I10کد ارور نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی                      

سیستم ورودی آب خراب است( تماس با سرویس کاران نانسا سرویس)

I20کد ارورنمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی  

پمپ دستگاه و سیستم خروجی خراب است( تماس با سرویس کاران نانسا سرویس)

I30کد ارورنمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی  

یا هیدروستات خراب است یا نشت دارد( تماس با سرویس کاران نانسا سرویس)

I40کد ارورنمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی  

ارور هیدروستات( تماس با سرویس کاران نانسا سرویس)

I50کد ارورنمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی  

احتمالا ایراد از پمپ یا هیت پمپ است( تماس با سرویس کاران نانسا سرویس)

ارور های ماشین ظرفشویی بکو

H2کد ارورنمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی  

سنسور رطوبت که زیرماشین دشتی واقع است( تماس با سرویس کاران نانسا سرویس)

H3کد ارورنمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی  

ارور شیر دایورت( تماس با سرویس کاران نانسا سرویس)

H4کد ارورنمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی  

ارور مخصوص سنسور دماntc( تماس با سرویس کاران نانسا سرویس)

H5کد ارورنمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی  

برنامه ورودی شیر ورودی و برقی( تماس با سرویس کاران نانسا سرویس)

H6کد ارورنمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی  

آب وارد ماشین لباسشویی نمیشود خطای گرفتگی لوله های اب وروی( تماس با سرویس کاران نانسا سرویس)

H7کد ارورنمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی  

یا درجه حرارت با مقدار لازم نمیرسد یا هیتر شناسایی نمیشود( تماس با سرویس کاران نانسا سرویس)

ارور های ماشین ظرفشویی الکترو لوکس

نانسا سرویس تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی در تبریز_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درارومیه_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درتهران_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درمشهد_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی دراصفهان_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درشیراز

کد ارور۰۱نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی  

ارور سوییچ سنسورکف بخاطر نشتی است_برسی سیم کشیه کلی دستگاه_احتمال خرابی آب ریز کف دستگاه_ولتاژدستگاه مناسب نیست_سریعا دستگاه را از پیریز بکشید و با تعمیر کاران نانسا سرویس تماس بگیرید

کد ارور۰۲ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی           

سنسور ترمیستور دستگاه و یا دمای بیش از حد آب( تماس با سرویس کاران نانسا سرویس)

کد ارور۰۳ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی  

موتور سوخته یا قفل شده( تماس با سرویس کاران نانسا سرویس)

کد اررور ۰۴ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی  

ارور برای فن خشک کن( تماس با سرویس کاران نانسا سرویس)

کد ارور۰۵ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی  

ارور برای فن خشک کن( تماس با سرویس کاران نانسا سرویس)

کد ارور ۰۶ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی  

ارور برای فن خشک کن( تماس با سرویس کاران نانسا سرویس)

کد ارور ۰۷ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی  

عدم تخلیه آب _نکات قابل باز بینی=سیم کشی مربوطه_پمپ تخله_مقدار مقاومت پمپ باید برسی شود_برد خراب است( تماس با سرویس کاران نانسا سرویس)

کد ارور ۰۸ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی  

برد پنل خراب است( تماس با سرویس کاران نانسا سرویس)

کد ارور ۰۹ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی  

عدم ارتباط کلی با پنل( تماس با سرویس کاران نانسا سرویس)

کد ارور۱۰ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی  

ارور مخصوص مدار برد الکترونیک( تماس با سرویس کاران نانسا سرویس)

کد ارور۱۱ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی  

عدم تخلیه اب( تماس با سرویس کاران نانسا سرویس)

کد ارور ۱۲ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی  

باز بودن دریچه تخلیه( تماس با سرویس کاران نانسا سرویس)

کد ارور۱۳ نمایش داده شده در برد دیجیتالی ماشین ظرفشویی  

از طرف مدار برد است ( تماس با سرویس کاران نانسا سرویس)

نانسا سرویس تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی در تبریز_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درارومیه_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درتهران_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درمشهد_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی دراصفهان_تعمیر و نصب ماشین ظرفشویی درشیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.