مقاوم سازی ساختمان در تبریز

با توجه به اینکه بیش از ۷۰ در صد سازه های ساخته شده در کشور، سازه های بنایی بوده و بیشتر این سازه ها برای بار زلزله طراحی نشده اندو نیز زلزله های اخیر نشان داده است که این سازه ها در هنگام وقوع زلزله رفتار مناسبی از خود نشان نداده و خسارات قابل توجهی از لحاظ جانی و مالی بوجود می آورند لذا امروزه بحث مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله در اکثر قریب محافل علمی و فنی کشور مطرح می باشد. با نگاهی اجمالی و گذرا به آمارهای سیستم های سازه ای موجود و قدمت آنها در می یابیم که در صد زیادی از آنها، سازه هایی با سیستم دیوار بنایی یا همان دیوار آجری می باشند که قدمتی بالای ۲۰ سال دارند. لذا پرداختن به امر مقاوم سازی دیوار های آجری یک امری اجتناب ناپذیر می باشد.

عوامل متعدد در مقاوم سازی ساختمان ها در تبریز

عوامل متعددی در رفتار ساختمان های بنایی موثر می باشند و می توانند در آن اثر مطلوب داشته باشند که از آن جمله یکی رعایت نکات فنی و آیین نامه ای در طراحی و اجرای ساختمان، دیگری ایجاد تغییرات در قسمت ها و اجزای اصلی و فرعی ساختمان و یا تغییر در خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مصالح می باشند. مقاوم سازی ساختمان در تبریز در کل موضوعی پیچیده می باشد و در بعضی از حالات بسیار مشکل می باشد حتی هزینه آن بیشتر از هزینه تخریب و دوباره سازی ساختمان می باشد. ولی باید به این نکته توجه داشت که مقاوم سازی سازه می تواند سبب گردد که بجای گسیختگی کلی، ساختمان حداکثر دچار خرابی موضعی شده و لذا از تلفات جانی بشدت کاسته شود. نوع روشی که برای مقاوم سازی ساختمان در تبریز مورد استفاده قرار می گیرد وابسته به فاکتورهای مختلف بوده و اجرای آن می بایستی توجیه اقتصادی داشته باشد. از جمله این فاکتورها سن ساختمان موردنظر و اینکه آیا پس از گذشت زمان ،مشخصات مصالح تغییر می کندیا نه؟ آیا در نحوه کاربری ساختمان تغییراتی صورت پذیرفته است؟ آیا پس از ساخت ساختمان ، اندازه بازشوها تغییر می کنند یا بازشوهای جدیدی ایجاد می شوند؟ در کلیه روش های مقاوم سازی ساختمان ها افزایش مقاومت دیوار های جانبی هدف اولیه می باشند زیرا این دیوارها عموماً در برابر بارهای جانبی به علت عدم داشتن خاصیت شکل پذیری مناسب، مقاومت چندانی ندارند. به منظور اصلاح این ضعف ها و انجام مقاوم سازی و بهسازی، استفاده از روش های مناسب ضروری است. در بیشتر اوقات برای تعیین روش های مقاوم سازی در ساختمان محدودیت هایی وجود دارد که تاثیر عمده ای بر روش های انتخابی برای مقاوم سازی می گذارند. مجموعه این محدودیت ها را می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود:

الف: اهداف عملکردی ساختمان

ب: محدودیت های هزینه های اجرایی

پ: محدودیت زمانی در امر مقاوم سازی

تیم فنی و مهندسی نانسا سرویس با کارشناسان مجرب و بیش از ۱۰ سال تجربه در زمینه مقاوم سازی ساختمان در تبریز آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشد.

مقاوم سازی ساختمان در تبریز

در انتخاب روش مقاوم سازی در تبریز چهار مقوله قیمت و کاربری و زیبایی و لرزه خیزی دخالت دارد:

*ملاحظات قیمت:
در بحث مقاوم سازی مساله قیمت بسیار حائز اهمیت است به طوری که در انتخاب بین چند گزینه معادل مقاوم سازی معیار قیمت تعیین کننده است.
برای مثال: یک ساختمان اسکلت فلزی با سقف مرکب و دارای بادبند های فولادی را در نظر بگیرید که ظرفیت باربری جانبی سیستم بادبندی و مقاومت برشی در صفحه دیافراگم آن کافی نیست با وجودی که میتوان هم زمان باد بند و دیافراگم را تقویت کرد اقتصادی تر است که به قاب های داخلی بادبند های جدید اضافه کردتا برش در دیافراگم کاهش یافته و به مقدار مجاز برسد.
* ملاحظات کاربری:
عموما ساختمان ها برای یک یا چند کاربری مشخص طراحی میشوند ( به عنوان مثال کاربری مسکونی یا مسکونی تجاری) با توجه به اهمیت کاربری ساختمان در طراحی تغییرات سازه ای باید توجه خاصی داشت که این تغییرات کاربری سازه را مخدوش نکند. برای مثال اگر نیاز باشد که یک دیوار برشی جدید به یک ساختمان اضافه شود باید آن را طوری قرار داد که حداقل تاثیر منفی را روی دسترسی ها و خروجی های ساختمان داشته باشد.
* ملاحظات زیبایی:
گاهی انتخاب روش مقاوم سازی تحت تاثیر حفظ زیبایی سازه قرار میگیرد. به عنوان مثال در سازه های تاریخیبرای حفظ سازه تاریخییا اجزا غیر سازه ای از مقاوم سازی پنهان استفاده میشود. در بسیاری از این موارد نمیتوان به همین ملاحظات توجه کرد.
* لرزه خیزی منطقه:
مقاوم سازی لرزه ای برای ساختمان های قدیمی که قبل از پیدایش آیین نامه هایلرزه ای ساخته شده اند یا در شرایطی ساخته شده اند که آیین نامه ها الزامات خود را تغییر داده اند ضروری است. با این حال چون این ساختمان ها در طی زمان در برابر بار های باد و زلزله ایستا بوده اند باید اطمینان داشت کهتا حدی ظرفیت ذاتی برای مقابله با نیرو های زلزله را دارند.