اجزا اصلی یخچال فریزر

سپتامبر 8, 2019

آموزش شارژ گاز یخچال فیریزر

تعمیرونصب یخچال فریزردر تهران .اول از همه چیز ما باید بدانیم که چه نوع گازی نیاز داریم که معمولا گاز های آر 22 و آر 12 […]