ارور های ماشین های ظرفشویی

آوریل 7, 2018
ارور های ماشین ظرفشویی کنوود

ارور های ماشین ظرفشویی کنوود

F5 کد ارور کافی نبودن آب داخل دستگاه،ممکن است شیر آب بخوبی باز نباشد و یا برد مدار خراب است. F3 کد ارور مشکل در مسیر […]