اصطلاحات در لباسشویی

آوریل 19, 2018
اصطلاحات کاربردی در لباسشویی

اصطلاحات کاربردی در لباسشویی

باید توجه شود که از تغیر ناگهانی دستورات بالا هنگام کار دستگاه اجتناب شود زیرا باعث ارور تایمر دستگاه می شود.تیم نانسا سرویس آماده خدمت رسانی […]