تعمیرات کولر گازی

آوریل 24, 2018
تعمیر کولر گازی

تعمیرات و علت یابی خرابی کولر گازی

کمپرسور استارت نمی کند و صدایی از آن به گوش نمی رسد. 1-قطع ارتباط الکتریکی و قطع بودن شبکه (کیلید روشن را بزنید و یکی از […]