تعمیر لوتزم خانگی

آوریل 13, 2021
تعمیر ظرفشویی در تبریز

رفع ایراد های ماشین ظرفشویی (بخش دوم)

ماشین ظرفشویی چکه می کند اگر از زیر ماشین ظرفشویی آب چکه می کند، احتمالا به این دلیل است که از مواد شوینده زیاد استفاده می کنید. مقدار […]
دسامبر 2, 2019

ارورهای ماشین ظرفشویی 6

ارور های ماشین ظرف شویی فیریجییدر نانسا سرویس تعمیر ماشین ظرفشویی در تبریز_ تعمیر ماشین ظرفشویی در ارومیه_ تعمیر ماشین ظرفشویی در تهران_ تعمیر ماشین ظرفشویی […]