تعمیر و نصب لباسشویی در تبریز

سپتامبر 22, 2021
لباسشویی

دلایل خرابی تایمر ماشین لباسشویی ونحوه تعمیر تایمر ماشین لباسشویی

نانسا سرویس اماده تعمیر و نصب ماشین لباسشویی در تبریز_تعمیر و نصب ماشین لباسشویی درارومیه_تعمیر و نصب ماشین لباسشویی درتهران_تعمیر و نصب ماشین لباسشویی درمشهد_تعمیر و نصب ماشین لباسشویی دراصفهان_تعمیر و نصب ماشین لباسشویی درشیراز
سپتامبر 9, 2021

سنسورهای ماشین لباسشویی

نانسا سرویس اماده تعمیر و نصب ماشین لباسشویی در تبریز_تعمیر و نصب ماشین لباسشویی درارومیه_تعمیر و نصب ماشین لباسشویی درتهران_تعمیر و نصب ماشین لباسشویی درمشهد_تعمیر و نصب ماشین لباسشویی دراصفهان_تعمیر و نصب ماشین لباسشویی درشیراز
آگوست 28, 2021

معرفی انواع موتور لباسشویی

نانسا سرویس اماده تعمیر و نصب ماشین لباسشویی در تبریز_تعمیر و نصب ماشین لباسشویی درارومیه_تعمیر و نصب ماشین لباسشویی درتهران_تعمیر و نصب ماشین لباسشویی درمشهد_تعمیر و نصب ماشین لباسشویی دراصفهان_تعمیر و نصب ماشین لباسشویی درشیراز
آگوست 19, 2021

روش تست سنسورهای حرارتی در لباسشویی(ntc و ptc ) و المنت

ترمیستور‌ها دو نوع هستند: PTC اندازه گیر‌هایی با ضریب حرارتی مثبت (Positive Temperature Coefficient) یا به اختصار PTC. مقاومت‌های الکتریکی PTCها با افزایش دما افزایش و […]