تعمیر و نصب یخچال

دسامبر 1, 2019

نکات خواندنی و مهم در مورد یخچال فریزر

مادربزرگ تعریف می کند که در روزگار جوانی او هوا آنقدر سرد بود که برف و کولاک زمستانی تا ماه ها در کوی و برزن ماندگار […]