تعمیر پکیج و آبگرمکن

دسامبر 1, 2019

مباحث کلی پکیج دیواری

کیج دستگاهی گرمایشی است که به عنوان جایگزینی برای سیستم‌های گرمایشی بکار گرفته می‌شود. پکیج دیواری در سایز کوچکتری نسبت به آبگرمکن زمینی برخوردار است و از آبگرمکن‌های […]