فریزر

دسامبر 1, 2019

نکات خواندنی و مهم در مورد یخچال فریزر

مادربزرگ تعریف می کند که در روزگار جوانی او هوا آنقدر سرد بود که برف و کولاک زمستانی تا ماه ها در کوی و برزن ماندگار […]
سپتامبر 20, 2019

پیشنهادات ویژه برای مراقبت از یخچال و فریزر

1.انتخاب جای مناسب برای یخچال و فریزر(تماس با نانسا سرویس برای مشاوره جهت تتمیر یخچال فریزر در تهران و یا مشاوره برای نصب) 2.یخچال وفریزر نباید […]