نصب فیریزر

مارس 27, 2018
اجزا اصلی تشکیل دهنده یخچال فریزر

اجزا اصلی تشکیل دهنده یخچال فریزر

کندانسور با همان رادیات خنک کننده یخچال طبیعت و ساختار گاز های یخچال فریزر به گونه ای است که تا آماده حرکت داخل کندانسور شود مقداری […]