نصب پکیج در تبریز

آوریل 18, 2018
نصب پکیج در تبریز

اجزای تشکیل دهنده پکیج حرارتی

1-شیر کنترل گاز به عنوان یک قطعه ایمنی برای پکیج فعالیت می کند به طوری که اگر حرارت آب از حدی بیشتر رفت که باعث خرابی […]