نصب پکیج در تهران

سپتامبر 20, 2019

ارور ها و کد خطا های عمومی پکیج ها

E+1کد ارور دلیل =خطای فشار گاز راه حل(تماس با پرسنل نانسا سرویس جهت تعمیر پکیج حرارتی در تهران) 1.ابتدا باید ولوم را روی (آر)تنظیم کرده و […]