نمایندگی ظرفشویی

فوریه 2, 2020

مزایای ماشین ظرفشویی:

•استفاده از ماشین ظرفشوئی تا حد قابل توجهی مصرف آب خانگی را کاهش می دهد بطوریکه یک دست ظروف ۱۴۴ پارچه را اگر با دست بشوئیم […]